tisdag 5 april 2011

Vårmötet och min kandidatur till styrelsenPiratpartiets vårmöte har nu äntligen dragits igång.
Det kommer att bli en väldigt intressant sådan bl.a. då detta blir det första sedan de nya stadgarna trädde i kraft och där en av nyheterna är att mötet håller på i hela sex veckor. Vi hoppas såklart på att så många medlemmar som möjligt tar sig tid att delta, för det är ett viktigt möte för organisationen och er chans till påverkan.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och motionerna ligger uppe liksom utfrågningstrådarna för samtliga kandidater i de olika valen.

Emma Marie "Opassande" Andersson har komponerat två läsvärda guider som är väl värda att ta en titt på innan man dyker in i forumet.
Liten guide för hur du gör för att vara med på vårmötet och Liten guide till val av styrelse på vårmötet

______________________________


För egen del har jag efter noga övervägande tackat ja till mina nomineringar till partistyrelsen, är alltså nominerad i både ny- och fyllnadsvalet av ledamöter.Kort om mig:

Jag heter JP Anderson, är en teknik- & historieintresserad tvåbarnsfar och söndagsfilosof från de värmländska skogarna.
Har varit aktiv i partiet sedan våren 2009 då jag började som kommunledare i Kil och blev året därpå, vald till valkretsledare för Värmland. Var också kandidat och kampanjledare i lokalvalet till Kils kommunfullmäktige 2010.

"Jag anser att det är hög tid att vi väljer en styrelse som arbetar tillsammans med och inte för medlemmarna. Att vi väljer en grupp som kan ta sig an arbetet med fräscha visioner, nytänkande och förutsättningar som kan förfina och utveckla partiet i en riktning som skapar bästa möjliga förutsättning till valseger 2014."

Ni hittar min fullständiga kandidatförklaring i mitt gästbloggsinlägg hos Magnihasa.

Min utfrågningstrådar hittar ni här (nyval) och här (fyllnadsval). Gå gärna in och ställ era frågor.

______________________________


Det finns också en motion till vilket många pirater bidragit till, bl.a. Emma Marie "Opassande" Andersson, som jag anser förtjänar att lyftas fram ordentligt.
Dessa pirater har istället för att försöka driva på en utveckling mot liberalism eller socialism, försökt hitta vår egen pirata väg. Baserat på grundläggande mänskliga värderingar som liberaler så väl som socialister kan ställa sig bakom. Det vi talar om är humanism och resultatet av denna strävan har nu utmynnat i en motion till partiets årsmöte.
Många underskrifter lades till i stöd för denna motion, däribland min egen då jag helhjärtat stödjer och tror på detta ställningstagande för partiets fortsatta utveckling och arbete.

Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund

BAKGRUND: Genom åren har det förekommit många debatter om huruvida vi ska bredda oss och i så fall hur och i vilka frågor. I en brokig skara med lika många socialister som liberaler enade kring ett fåtal frågor kan uppgiften att hitta en bred gemensam ideologisk värdegrund tyckas omöjlig. Ändå finns det uppenbarligen något som vi är beredda att lägga våra ideologiska ursprung åt sidan för. Det vi vet säkert är att man som pirat har värderingar som prioriteras högre än de värderingar som traditionellt sett förknippas med socialism eller liberalism.

Att luta sig mot socialism eller liberalism som ideologisk värdegrund blir i praktiken ett sätt att utesluta det breda tvärpolitiska engagemang Piratpartiet inspirerat till. Eftersom partiet i grunden har en inkluderande filosofi både i praktik och princip behöver vi därför tänka i andra spår än den traditionella höger-/vänsterskalan.

FÖRESLAGEN LÖSNING: En grundläggande humanistisk inställning till politiskt ställningstagande i enskilda sakfrågor, kan fungera som en gemensam värdegrund för Piratpartiet och sätta ramarna för utvecklingen av partiets politik.

Den grundläggande värdering som finns i partiet redan idag tycks vara respekten för individen och omtanke om människor och deras rättigheter.

Piratpartiet har tagit klar ställning för pluralism och mångfald; rätten att bejaka särskillnader i kultur, religion, idéer och livsstilar, så länge som detta inte kränker någon annans motsvarande rättighet. Humanismen omfattar dessa värderingar utan att styra politiken i traditionell höger- eller vänsterriktning.

VI YRKAR DÄRFÖR:
  • att mötet identifierar religionsneutral humanism som partiets ideologiska fundament.
  • att mötet deklarerar humanism som ideologisk riktlinje för partiets framtida ställningstaganden i sakfrågor så väl som i principiella frågor.
  • att följande avsnitt i principprogrammet:

“Piratpartiets värdegrund bygger på tre grundläggande värderingar; att den personliga integriteten måste skyddas, att kulturen måste släppas fri och att patent och privata monopol är skadliga för samhället.”

ersätts med:

“Piratpartiet har religionsneutral humanism som värdegrund, med mänskliga behov, värderingar och mångfald som utgångspunkt. I sin strävan för denna värdegrund utgår partiet från tre grundläggande principer: respekt för varje människas liv och personliga integritet, frihet för alla människor att utöva och ha tillgång till kultur samt mänsklig allmännytta framför ensamrätt på kunskap och information.”
  • att mötet ger styrelsen i uppdrag att formulera en grundläggande politisk värdegrund för Piratpartiet baserad på humanistiska värderingar, för ratificering av medlemmarna genom medlemsomröstning på nästkommande medlemsmöte med minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna.
  • att sagda värdegrund i största möjliga mån lämnar därhän värderingar som skiljer socialister och liberaler åt, för att istället tillvarata de värderingar som socialister och liberaler har gemensamt.
  • att framtida ändringar och breddning av Piratpartiets ställningstaganden i sakpolitiska frågor ska baseras på och vägledas av sagda värdegrund.


P.S. Har du några frågor eller funderingar kring min kandidatur så är du välkommen att ställa frågor i min kandidaturtråd på forumet, maila mig på jp.anderson@piratpartiet.se eller diskutera här på bloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar