onsdag 27 april 2011

Leading by example...“Leadership is action, not position.”
~Donald H. McGannon

Det har diskuterats febrilt kring vårmötet den senaste veckan, bland annat i frågor om jäv och sittande på dubbla stolar i partiet.

Flera röster har höjts med frågan om inte vi ska leva som vi lär?
Diskussionerna har främst handlat om det är så bra att avlönade assistenter (dvs Anna, Rick och Henrik Alexandersson) till vår EU-parlamentariker, Christian Engström ska väljas in i samma styrelse där han nu sitter?
Just frågan om Henriks vara eller icke vara orsakade ett virrvarr av semantik och bortförklaringar från hans håll men slutade dock med att HAX avböjde sin nominering och är nu politiskt obunden. Något jag tycker passar honom alldeles utmärkt och jag anser också att han gör bäst nytta för partiet som närmsta medarbetare till Christian i Bryssel.

Det har samtidigt förts diskussioner om att påskynda delningen av ledning och styrelse, såsom det har talats om länge men inte riktigt blivit något av. Denna delning ligger nu uppe för debatt i årsmötesforumet som motion A11. En motion som också jag stödjer och hoppas att den röstas igenom av medlemmarna.

Meningarna har varit delade men jag vågar påstå att merparten faktiskt är positiva både till att få ordning på jäv-situation och till en delning av styrelse och ledning.

Jag har alltid haft det största förtroende för vår partiledare Anna Troberg, då hon innehar en sådan integritet, ödmjukhet och självdistans som de flesta politiker bara kan drömma om.
Och nu har hon visat, ännu en gång, prov på detta.
Anna har i ett blogginlägg idag förklarat vad hon anser att sann ledarskap handlar om, det är att våga gå före och visa vägen, något jag själv helhjärtat instämmer i.
Således har också Anna tackat nej till sin nominering till styrelsen med bl.a. följande motivering:

"Vi uppmanar hela tiden våra medlemmar att ifrågasätta makthavare. Då måste vi tåla att själva bli ifrågasatta och leva upp till den höga standard vi vill att de ska förvänta sig av andra makthavare. Vi kan inte bara dra all kritik över en kam och vifta bort den som trams. Om vi gör det är vi inte bättre än de politiker som tycker att vi som arbetar för integritet och öppenhet är högljudda troll. Det är en förtroendefråga."

"Mitt huvuduppdrag och det jag brinner för är att vara partiledare. Det betyder att jag måste skapa de absolut bästa förutsättningarna för att partiet ska kunna opinionsbilda effektivt kring de politiska frågor vi driver. Jag kan dock inte utföra mitt jobb som partiledare så väl som jag vill om det inte finns ett grundläggande förtroende för styrelsen och i förlängningen för ledningen och för mig. Jag kan helt enkelt inte utföra utföra mitt politiska arbete om intentionerna bakom allt jag gör eller inte gör kan ifrågasättas baserat på misstankar om en eventuell jävssituation i styrelsen.

Jag tror att gott ledarskap handlar om att föregå med gott exempel, inte att säga en sak och göra en annan."

Detta visar om något på varför Anna har det stöd och förtroende som hon faktiskt har inom partiet. Att föregå med ett så gott exempel på ledarskap kan jag inte nog applådera. Det är jäkligt strongt av dig Anna. Du får en stor eloge för detta... DU ROCKAR helt enkelt! =)

Du har nu satt ribban och visat på att det finns fortsatt hopp för en givande intern debatt och inte minst gett oss ännu en anledning att tro det bästa om kommande styrelse och deras möjlighet till att utföra sitt jobb med största möjliga förtroende från medlemmarna.

Jag är själv en av de kandidater som hoppas på medlemmarnas förtroende och jag skulle vilja vädja till er alla att läsa min frågetråd och ställ frågor så att ni får en så bra uppfattning som möjligt om mig och vad jag kan tillföra styrelsen.


Tillsammans och bara tillsammans kan vi nå vårt gemensamma mål.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar