måndag 18 april 2011

Datalagringsdirektivet: Utvärderingen

Idag släppte EU-kommissionen äntligen sin utvärdering av datalagringsdirektivet.
Rapporten kan läsas här (.pdf fil).
Se också kommissionens pressrelease och presskonferens med kommissionär Cecilia Malmström.

Kritiken infann sig som väntat, om än luddigt på sina håll.
Men utvärderingen konstaterar bl.a. att det föreligger stora skillnader i hur utlämningsreglerna ser ut i de olika länderna. I många länder får till exempel säkerhets- och underrättelsetjänster begära ut uppgifter. I vissa länder krävs heller inget domstolsbeslut för att teleoperatörer ska kunna lämna ut information.

Från Piratpartiets presscenter:
"I dag presenterade EU-kommissionen sin granskning av det omstridda datalagringsdirektivet. Precis som väntat innehåller det svidande kritik av direktivet. Man konstaterar, bland annat, att det finns stora brister vad gäller direktivets integritetshänsyn. Inget tyder heller på att direktivet är effektivt för att bekämpa allvarlig brottslighet.

– Man kunde lika gärna ha lagt de här miljarderna på smågodis och polkagrisar, säger Christian Engström, EU-parlamentariker för Piratpartiet. Då hade man åtminstone inte använt skattepengar till att behandla alla medborgare som kriminella.

Datalagringsdirektivet är omdiskuterat. Tre konstitutionsdomstolar i Europa har förklarat det vara oförenligt med grundläggande människorätt i EU och flera människorättsorganisationer har kritiserat direktivet hårt.

– Utvärderingen pratar om detaljfel, men avslutar med att konstatera att flera konstitutionsdomstolar, medlemsstater och människorättsorganisationer säger att det är i grunden fel att behandla alla som brottslingar, säger Engström. Det är detta som är pudelns kärna. Datalagring går inte att småjustera rätt. Om man sätter läppstift på en gris, så är det fortfarande en gris. Konceptet att behandla alla som kriminella är fel i grunden."


DN skriver:
"Utvärderingen konstaterar att datalagringen har varit betydelsefull för brottsbekämpningen i medlemsstaterna."
Really?! Men någon statistik som styrker detta påstående finns inte. Det får Malmström motvilligt erkänna när frågan ställs under presskonferensen.
"Samtidigt konstateras att ett tiotal medlemsländer, bland annat Sverige, har rapporterat om många fall av allvarliga brott som har kunnat lösas med uppgifter som lagrats även utan ett infört direktiv."

Juristen bloggar:
"Samtidigt erkänner rapporten och även Malmström att direktivet har betydande brister som utgör ett brott mot den personliga integriteten. Direktivet skall därför omarbetas. Likväl kommer kommissionen att fortsätta kräva att Sverige inför det direktiv som man alltså redan nu är klar över skall ändras. Logiken i denna ståndpunkt är svår att följa.

Skrämmande är också att rapporten nu bekräftar det vi kritiker länge har sagt. Datalagrad information används för många andra syften än det uppgivna. Exempelvis av skattemyndigheter, tullmyndigheter och underrättelsetjänster."
Vänta nu... "Likväl kommer kommissionen att fortsätta kräva att Sverige inför det direktiv som man alltså redan nu är klar över skall ändras."
Say what?! Ja, jag missar också logiken i detta.

Det blir dessutom (ironiskt nog) Cecilia Malmström som nu kommer att ansvara för översynen av direktivet.
Hon må ha varit något kritisk när datalagringsdirektivet lanserades 2006 men detta är ändå samma byråkrat som ledde EU-kommissionens "hotkampanj" mot Sveriges riksdag om att dra Sverige inför EU-domstol om inte direktivet röstades igenom härom sistens.
Turligt nog blev det, som vi alla vet, en minoritetsbordläggning det närmsta året.

Och som Piratpartiets partiledare, Anna Troberg, konstaterar;
"Minoritetsbordläggningen ger oss ett extra år att kampanja mot datalagringsdirektivet. Det ska vi ta vara på. Från Piratpartiets sida kommer vi naturligtvis att ligga i och arbeta för att få till stånd ett så brett motstånd som möjligt mot direktivet. Datalagringen är en integritetskatastrof och jag hoppas innerligt att vi tillsammans med andra kan se till att den aldrig drabbar Sverige."

Ja, partiet har tillsammans med alla andra kritiker en hel arbete att ta sig ann för att stoppa direktivet och det kommande året kommer onekligen att bli intressant.


Andra som bloggar om detta: HAX, Mina moderata karameller, Zac, Mark Klamberg, Anders S Lindbäck, Skivad lime

Media: SR, SvD, Aftonbladet

1 kommentar:

  1. Överdrivet sett en modernisering av forna staters hemliga säkerhetstjänsters övervakning.
    Antar att posten lär få ett uppsving.

    Frågan om regeringarnas alternativt politikernas IT trafik saknas. Tänk tanken fullt ut med några korrumperade övervakare.

    SvaraRadera