måndag 17 december 2012

Piratpartiet anmäler svenska banker för blockad mot Wikileaks


Piratpartiet Pressmeddelande 17 december 2012:


En rad olika betaltjänstleverantörer, bland annat VISA, Mastercard och PayPal, har sedan 2010 valt att blockera donationer till Wikileaks och andra lagliga verksamheter. Svenska banker använder sig av dessa betaltjänstleverantörer vilket innebär att de aktivt deltar i att stoppa betaltransaktioner utan legitima skäl. Piratpartiet anser att detta beteende är oroväckande och har därför skickat in en anmälan till Finansinspektionen för att få saken prövad rättsligt.

Erik Lönroth, som är den som sammanställt anmälan, är kritisk:

– Blockaden är ett allvarligt hot mot åsikts- och yttrandefriheten, säger Erik. Det ska inte vara upp till enskilda betaltjänstleverantörer att sitta och besluta vilka verksamheter som är passande och förtjänar möjlighet till ekonomiskt stöd. Samtidigt kommer anmälan ge oss klarhet i om banklagstiftningen är tillräcklig eller om den måste skärpas för att skydda vår yttrandefrihet.

Det är inte bara Wikileaks som har drabbats av betaltjänstleverantörernas subjektiva moralsyn. De svenska företagen Skräckfilmsbutiken.se och JustineJuliette.se har också drabbats. För Skräckfilmsbutiken.se innebar betalblockaden att man tvingades lägga ner hela verksamheten.

Piratpartiets partiledare, AnnaTroberg, är även hon kritisk till bankernas flathet mot betaltjänstleverantörerna:

– Det är oroväckande att vi alla tvingas på en amerikansk bibelbältesmoral genom de företag som hanterar våra betalningar, säger Troberg. Dessa företag förmedlar glatt pengar till Ku Klux Klan, men inte till Wikileaks och andra företag som man anser vara omoraliska. Är det verkligen den här sortens skeva moralsyn som svenska banker vill stödja? Från Piratpartiets sida hoppas vi att Finansinspektionen kan uppmuntra dem att tänka om och sätta press på betaltjänstleverantörerna.

Mer info:
Anmälan till finansinspektionen.

Länkar:
WikiLeaks - Banking Blockade (pågått sedan 7 december 2010)
Pirate Times - Pirate Party Charges Banks for WikiLeaks Boycott

I media:
GP - Piratpartiet anmäler banker
DN - Banker anmäls för blockad mot Wikileaks
SvD - Piratpartiet anmäler svenska banker till Finansinspektionen


torsdag 6 december 2012

Piratpartiet har nu fått ytterligare två lokalföreningarTisdagen den 4 December 2012 var det då dags för värmlandspiraterna att starta upp sina två första lokalföreningar, regionföreningen Piratpartiet Värmland och kommunföreningen Piratpartiet Karlstad.

Föreningarnas interimstyrelser:

Piratpartiet Värmland
Ordförande: C Magnus Berglund
Sekreterare: JP Anderson
Kassör: Isabelle “Izzie” Danielsson
Ledamöter: Coby Acinti och Lucas Persson

Piratpartiet Karlstad
Ordförande: Isabelle “Izzie” Danielsson
Sekreterare: Malin Karlsson
Kassör: Jimmie Karlsson
Ledamöter: Andre Piirsalu, Sebastian Andersson,
Oskar Norberg, Coby Acinti och JP Anderson


Att vi nu äntligen har en ordentlig grund för lokal organisation såväl som nya förutsättningar för skapandet av lokal politik på ett sätt som inte var möjligt 2010 är i alla fall denna pirat säker på kommer ge oss ännu större möjlighet till framgångar i lokalvalen 2014.

Detta och det faktum att partiet breddar sin politik, fått en rejäl tillströmning av nya medlemmar* och för första gången sedan valen 2010 också synts i en opinionsundersökning där Piratpartiet fick inte mindre än 1,1% av väljarstödet kan inget annat än att ingjuta hopp och förnyad glöd för partiets politik och de kommande valen.

Och som påtalats i PP Värmlands partiblogg, så kommer 2013 att bli ett aktivt och spännande år då lokalföreningarna kommer att fokusera på framtagandet av lokalpolitiska plattformar, medlemsvärvning och ett par större event för att kicka igång valrörelsen.*(Tre av dessa nya medlemmar valdes in i PP Karlstads interimstyrelse under vad som var deras första AFK-möte inom partiet. Detta påvisar partiets organisatoriska öppenhet och osedvanliga förmåga till inkludering såväl som våra medlemmars vilja att engagera sig.)