onsdag 20 april 2011

Piratpartiet i Västra Götalands regionval 2011
Partiet är mitt uppe i pågående vårmöte, en väldigt intressant sådan, men vi ska inte glömma att det också pågår ett historiskt nyval i Västra Götaland som kulminerar den 15 Maj.
nyvalet till regionfullmäktige i Västra Götaland är av största intresse såväl för Västra distriktet som Piratpartiet i sin helhet så vill jag här hjälpa till att sprida kandidatlistan och valmanifestet.
Ni har gjort ett fenomenalt jobb hittills och jag önskar er ett stort lycka till kamrater.

För att citera kampanjledare Jacob Hallén:
"Om vi får ut vårt budskap i dessa frågor kommer väljarna att se att vår politik är systematisk, genomtänkt och på deras sida mot maktfullkomlighet och ogenomtänkta beslut."

Vill du bidra på något sätt? Läs gärna här vad just du kan bidra med.
Twittrar du? Lägg då den officiella tagen #vgval11 på minnet.

Piratpartiets kandidatlista:

 1. Jacob Hallén, 52 år, Företagare, Göteborg
 2. Jenny Gröhn, 30 år, Lärare, Trollhättan
 3. Ver Takeo, 23 år, Automationsingenjör, Göteborg
 4. Anders Andersson, 31 år, Studerande, Göteborg
 5. Erik Fredriksen, 25 år, IT-företagare, Trollhättan
 6. Nicole Zöger, 35 år, Testare, Göteborg
 7. Johan Lundberg, 38 år, Informatör, Lidköping
 8. Henry Rouhivuori, 44 år, IT-utvecklare, Borås
 9. Martin Holmberg, 29 år, Studerande, Tidaholm
 10. Daniel Megitt, 40 år, Psykolog, Göteborg
 11. Peter Isaksson, 33 år, Livsmedelsarbetare, Källby
 12. Rickard Wahlander, 18 år, Studerande, Skövde
 13. Marcus Dahlman, 45 år, Säkerhetskonsult, Lindome
 14. Mikael Persson, 23 år, Ungdomspedagog, Göteborg
 15. Moa Liljedahl, 21 år, Studerande, Trollhättan

Ett index över flyers och affisher hittas här.


Valmanifestet för Piratpartiet i regionvalet 2011

Skrota Västtrafiks biljettsystem
Västtrafik avslutade införandet av ett nytt biljettsystem för knappt 2 år sedan. Införandet tog över 3 år och kantades av problem. Resenärerna har hoppats att injusteringar och förändringar skulle göra systemet användbart, men när det nu har gått så lång tid kan vi konstatera att systemet är ett praktfiasko. Det verkar som de flesta har problem med systemet. De har anledning till detta:
 • Systemet lagrar detaljerade data om varje persons resande. Har man registrerat sitt kort är denna information inte anonym.
 • Avläsningen av de elektroniska betalkorten är väldigt otillförlitlig. En kortläsare kan fungera med ett kort men totalvägra med nästa. Vid vissa kortläsare fungerar avläsning bara om man håller kortet alldeles intill. Vid andra måste man hålla kortet 2-3 cm från läsaren för att avläsningen ska fungera. Det här skapar osäkerhet och oro för resenärerna. Om man inte har lyckats betala och utsätts för en kontroll kommer man att få betala en kontrollavgift på 1200 kr.
 • Att kontrollera om man har betalt och hur mycket är extremt svårt. Man kan trycka på en knapp på avläsaren. Man kan då under en kort stund se en skärm med massor av detaljer. Skärmen är extremt svårläst och tiden informationen visas är väldigt kort. Man kan få en sammanställning av debiteringen i efterhand via internet, men bara om man har registrerat sitt betalkort.
 • Om man reser över flera zoner, eller med en linje som går över flera zoner måste man stämpla ut för att inte debiteras maxtaxa för linjen. Det är stor skillnad i kostnad mellan att åka Göteborg - Kungälv jämfört med Göteborg - Strömstad. Det här skulle fungera om man var tvungen att visa upp kortet för att passera en spärr. Utan spärren kommer alla som inte har som daglig vana att stämpla ut, att missa det.
 • Systemet är beroende av GPS för att bestämma hur mycket pengar som ska dras från kortet och om resan är en fortsättningsresa inom samma zon. GPS:en är beroende av sattelitkontakt för sin positionering och ibland händer det att systemet misslyckas med mottagningen och tror att fordonet är på ett helt annat ställe. Kunden debiteras för mycket. Man har också upptäckt felprogrammering av zongränserna, så att resor inom en zon konstant har debiterats för 2 zoner.
 • När man aktiverar en periodladdning - t.ex. en månadsladdning så gör man det i en kortläsare. Man får inget kvitto på aktiveringen och måste därför själv notera när laddningen går ut. Man får i och för sig se hur länge laddningen räcker varje gång man åker kollektivt, men om man inte reser och inte är registrerad i Västtrafiks system så har man ingen verifikation på hur länge laddningen är giltig.
 • Eftersom man ibland inte vet om man har nog med pengar eller en giltig laddning på sitt kort innan man har bordat ett fordon kan man drabbas av att behöva betala kontrollavgift. Det går nämligen inte att betala kontant på de flesta av Västtrafiks fordon. Det finns dessutom ett krav på att SMS-biljett ska vara betald innan man bordar fordonet. Det här gör att systemet är uselt ur rättssäkerhetsynvinkel. Om man inte har exakt koll på vad man gör i varje läge så kan det bli dyrt.
 • Att resa flera personer på ett kort är möjligt men extremt krångligt. De flesta anställda i kollektivtrafiken kan inte förklara hur man gör.
 • Man kan inte få papperskvitto på genomförd resa. Man kan i och för sig få kvitto på betald laddning, men ibland krävs man på dokumentation av faktiska resekostnader.
 • Västtrafik kräver en deposition för betalkorten på för närvarande 50 kr. Det är i praktiken en del av laddningen på kortet som bara kan utnyttjas om saldot vid resans början översteg depositionen. Med gissningsvis 1 miljon kort i omlopp så innebär det ett räntefritt lån från resenärerna till Västtrafik på 50 miljoner kronor.
 • Invånarna i regionen kan hjälpligt använda systemet. Turister och affärsbesökare som inte köper periodkort är hjälplösa och undviker att resa kollektivt.
Systemet har många allvarliga brister, varav bara ett litet fåtal kan avhjälpas. Piratpartiet anser därför att systemet måste skrotas. Det är inte acceptabelt att VG-regionens innevånare ska behöva lida i decennier bara för att systemet var dyrt att köpa och installera.

Vad det ska ersättas med är vi beredda att debattera. Vi tror att det vore olyckligt att bevara det taxesystem vi har idag, även om det vore möjligt att hitta ett vettigt system som är utan de brister vi har listat. En möjlighet är att förenkla zonsystemet. En annan är att ha en debitering som enbart baserar sig på tid. Ytterligare ett alternativ som har diskuterats på andra håll i landet är att införa nolltaxa.

Piratpartiet vill se en bred politisk uppslutning bakom både taxesystem och krav på användbarhet. Det viktigaste för oss är att nuvarande lösning förpassas dit den hör hemma - elektronikåtervinningen.

Använd fri programvara i vården
När administrativa datorsystem först infördes i vården så skedde det på de stora sjukhusen. Det utvecklades skräddarsydda system för egna behov. I början var systemen inte så jättebra, men efter hand så fick man ordning på dem. De fungerade oftast väldigt väl men det var dyrt att hålla sig med en stab av programmerare på varje större sjukhus.

När teknikutvecklingen hade rusat ifrån de tidiga systemen så valde därför sjukhusen och övriga vårdinrättningar att satsa på kommersiella standardsystem. Dessa blev mycket billigare i inköp och egen personal än de ursprungliga systemen. Att kunna genomföra offentliga upphandlingar har pressat ned kostnaden för nya system. Tyvärr har det inneburit onödigt höga kostnader för att driva systemen. En tillverkare har nämligen en monopolställning när systemet väl är på plats. Det innebär att man får betala dyrt för all vidareutveckling och förbättring. Buggfixar sker i den takt som tillverkaren bestämmer. Det innebär också att systemen ofta är dåligt anpassade efter lokala behov och förhållanden. Den dag man vill ha ett bättre system så är nästan alltid det enda alternativet att kasta ut det befintliga och börja om från början.

En bättre lösning är därför att arbeta med fri programvara. Det innebär att det inte är tillverkaren som äger källkoden till datasystemet som vården köper. Källkoden är i stället fri att använda och ändra för vem som helst.

Utvecklingen av systemen kan fungera som idag. Att upphandla arbetet utifrån en kravspecifikation, där olika aktörer kan lämna anbud. Då behålls därmed vinsterna med anbudsförfarandet från standardsystemen. När det gäller underhåll och vidareutveckling så har regionen frihet att ta in anbud från olika aktörer på marknaden. Man är inte längre bunden till det företag som levererade systemet. Om andra landsting i Sverige eller vårdorganisationer utomlands köper vidareutveckling av systemet kan Västra Götalandsregionen dessutom fritt ta del av och använda resultaten.

Det här gör systemen billigare att driva, men framför allt så har man alltid frihet att bygga vidare på det tidigare systemet, även om man inte är nöjd med den ursprungliga leverantören. Man måste inte börja om från början varje gång. I längden ger det billigare och bättre IT-system i vården samt bättre vård för patienterna.

Piratpartiet vill starta övergången till fri programvara i vården genom att under mandatperioden driva ett pilotprojekt, där ett mindre system upphandlas enligt kriterierna som beskrivits här. Systemet ska drivas och studeras under minst 5 år för att ge underlag för bredare satsningar. Initiala framgångar kan leda till att vi föreslår fler upphandlingar av fri programvara under mandatperioden.

Effektivisera patientavgifterna i vården
När man besöker en öppenmottagning på ett sjukhus idag så brukar man först få gå till kassan för att betala sin patientavgift. Man får ett litet kvitto som man ska klistra in i ett litet häfte för att hålla reda på om man har uppnått högkostnadsskyddet. Man kan fortfarande betala kontant men på många ställen uppmanas man att betala med kort om möjligt. Stora sjukhus hanterar mycket kontanter och rånrisken anses överhängande. Det är antagligen en tidsfråga innan möjligheten att betala kontant helt försvinner.

Det är en olycklig utveckling om möjligheter till kontant betalning helt försvinner.
 • Att betala så privata saker som vård med kreditkort är olämpligt. Betalningsinformationen lagras utomlands, där den inte längre styrs av svensk lag.
 • Asylsökande, gömda personer och personer med skyddad identitet saknar ofta kreditkort och en adress som de kan uppge för att få räkningen hemskickad.
 • Äldre personer ofta obekväma med kontantlösa betalningar
Samlingsräkning hem bör vara standardalternativet, för det spar pengar i vården. Det kostar minst 3 gånger så mycket att hantera betalning via en kassa jämfört med att skicka en räkning. Det måste dock finna en möjlighet för dem som har behov att gå till en kassa och betala kontant.

Ställ högre krav på integritetsskydd i Nationell Patientöversikt
VG-regionen är på väg att införa elektroniska journalvisningssystem enligt en modell som heter Nationell Patientöversikt. Tanken är att det ska gå att komma åt nästan alla patientdata från hela landet. Systemet är välkommet och gör att olika vårdgivare kan få tillgång till all vårdinformation om en patient.

För att en vårdgivare ska få hämta patientinformation från andra källor krävs patientens samtycke. Här finns systemets akilleshäl. Det är nämligen vårdgivaren som intygar att patienten har samtyckt. Så snart det skett finns inga spärrar för att komma åt patientdata från andra vårdgivare.

Det gör att risken för missbruk är stor. Tusentals vårdanställda kommer att ha tillgång till systemet och det kommer alltid att finnas någon som överträder sina befogenheter och intygar att han/hon har samtycke där så inte är fallet. Det kan t.ex. röra sig om misshandlande män som vill kolla om partnern har sökt sjukvård eller nyfikna som vill se hälsoläget för en känd person.

Piratpartiet vill förbättra integritetsskyddet i Nationell Patientöversikt. Det ska finnas tekniska hinder som gör att det inte är möjligt att hämta journalinformation från andra vårdgivare utan patientens samtycke. Om patienten är ur stånd att ge samtycke ska tillgång till journalinformationen kunna ges av en speciell autenticeringsenhet.

Använd fri programvara i skolorna
Västra Götalandsregionen driver ett antal skolor - framför allt Naturbruksgymnasier. Som i all annan gymnasieundervisning tar IT-utbildning en allt större del av tiden. Som jordbrukare, trädgårdsmästare eller maskinförare krävs att man kan hantera redovisning, sköta dokumentation och söka på Internet.

Idag används nästan uteslutande Microsoft Windows, MS Office och liknande program i utbildningen. Piratpartiet anser att det är dumt att sänka kvaliteten i utbildningen genom att använda så kallade låsta, enkelriktade mjukvaror. Genom att få möjlighet att använda flera olika verktyg lär sig eleverna inte bara att nyttja en viss programvara, de lär sig att granska program och system och får därigenom grundläggande kunskaper om hur man utvärderar och väljer IT-verktyg som bäst passar för deras ändamål.

Det här görs bäst genom att introducera så kallad fri programvara i utbildningen. Det finns idag en uppsjö av programvaror av professionell kvalitet som är fria. Även specialtillämpningar som t.ex. geografiska informationssystem finns idag som fri programvara. De fria alternativen är ofta mycket goda alternativ till de låsta programvarorna, och förutom att det ger studenter en bättre utbildning så medför det dessutom lägre kostnader.

Gör kulturen fri
Västra Götalandsregionen subventionerar en mängd kultur - Göteborgs Symfoniker, Göteborgsoperan, Film i Väst, Vara Konserthus och Dalslands Folkhögskola, bara för att nämna några. Det här är naturligtvis till stor glädje för dem som kan ta del av kulturen. De som bor nära och har råd att köpa tillträde till utbudet.

Kultur är en resurs som ökar i värde när fler får möjlighet att ta del av den.

Piratpartiet vill skapa möjligheter till att fritt sprida den kultur som bekostats med skattemedel till alla medborgare i regionen. Genom att det som producerats släpps under fria licenser, där vem som helst fritt får använda och kopiera materialet, får den kulturella sektorn en chans att växa och utvecklas. Konserter, teaterföreställningar och operor kan exempelvis spelas in och göras tillgängliga via bibliotek och internet, efter 5 år. Efter den tiden har det kommersiella värdet oftast blivit försumbart.

Konsekvensen av det här är att kulturskaparna fortfarande får lika mycket betalt, men många fler får glädje av vad de producerat.

Bygg ut bredbandet till hela regionen
Västra Götalandsregionen är troligen unik inom Europeiska Unionen med sin täta befolkning, sin avancerade industri och sitt rika kulturliv och dessutom en glesbygd som länge har kämpat för överlevnad. Dalsland har förlorat de flesta av sina pappersbruk, sågverk och legotillverkare för bilindustrin. Det finns en spirande företagsamhet som bygger på naturvärden, turism och ekologisk odling.

För att Dalsland och andra glest befolkade delar av regionen ska kunna utvecklas krävs väl utvecklade kommunikationer som fullt utbyggt bredband till hela regionen. Dels för att företagen ska kunna nå sina marknader, men också för att det ska vara attraktivt att bo i alla delar av regionen.

Bredband är ett sätt att stimulera affärsutveckling och att nå hela regionen och snabba tele- och datakommunikationer är en grundförutsättning för ett bevarat och förbättrat välstånd.

Bredband är alltså både en fråga om ekonomisk utveckling och rättvisa.

Piratpartiet vill därför att regionen tillsammans med aktörerna på bredbandsmarknaden ska ta fram en handlingsplan för att nå samtliga året-runt-bostäder i regionen med 100 Mbit/s dataförbindelse.

Ompröva trängselskatterna
Det föreligger ett förslag om trängselskatter i Göteborg. Vid ett antal betalstationer ska varje fordon fotograferas och registreringsskylten automatiskt avläsas för att skatten ska kunna
tas ut. Det innebär att vi får ännu ett system som registrerar var medborgarna befinner sig, när, och vad de gör.

Det är många människor som tycker att detta är obehagligt.

Piratpartiet anser att det är en mänsklig rättighet att leva sitt liv utan slentrianmässig registrering av vardagen för tredje part. Endast den som är skäligen misstänkt för brott bör utsättas för övervakning och registering.

Medborgare ska inte behandlas som kriminella då de inte är misstänkta för brott - det är en mänsklig rättighet. När makthavare går över den gränsen sker en viktig principförskjutning som inte är bra för ett demokratiskt samhälle. Att vi som medborgare fritt kan röra oss utan att varje steg spåras är det bästa skyddet för vår demokrati.
http://www.blogger.com/img/blank.gif
Piratpartiet tar inte ställning till trängselskatternas vara eller inte vara. Vi är emellertid motståndare till ett system som innebär massregistrering av människors rörelser och som kan komma att användas för andra ändamål.


Västbloggare och kandidater i regionvalet: Johan Lundberg | Jenny Gröhn | Erik Fredriksen | Henry Rouhivuori | Jacob Hallén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar