söndag 29 januari 2012

Stoppa ACTA!


I kölvattnet av den massiva motreaktionen som fick USAs kongress att backa och "tills vidare" lägga SOPA på is så har nu uppmärksamheten riktats mot europas egna motsvarighet, ACTA-avtalet.

Den har funnits med oss ett tag men byråkraterna har ändå under en tid lyckats göra det mesta bakom stängda dörrar. Nu är dock all info kring ACTA offentliggjord men jag vill ändå påstå att det är tack vare reaktionerna kring SOPA som satt större fokus på just ACTA, tur i oturen helt enkelt. Och inte en dag för tidigt!

Vad är ACTA då och hur påverkas du?
Watch!
Du kan och bör agera emot detta. Hur? Besök gärna: Avazz.org - ACTA: The new threat to the net (med 1 miljon påskrifter, and counting) och Black March. Men läs även Opassande.se för att se hur just du kan göra en insats.


Läs även:
HAX: Rapporter från Bryssel - Nästa hot mot internet: ACTA
Christian Engström, Pirate MEP - Polish Minister Telling Lies to Get ACTA Signed 
ACTA-bloggen - ACTA-avtalet är underskrivet – handlingen i sig är dock föga betydelsefull
LaQuadrature.net - ACTA rapporteur (Kader Arif, Socialist MEP France) denounces ACTA masquerade
Christian Engström, Pirate MEP - ACTA: Nu har det blivit åka av
Piratpartiet: Fördömer svensk underskrift av Acta-avtalet
Falkvinge.net - The Only Thing You Need to Know About ACTA
Henrik Alexandersson - ACTA-avtalet i detalj

I media:
Nyheter24 - Acta: Kravaller i Polen - men i Sverige är det locket på
DN - Sverige skrev under Acta-avtalet
Aftonbladet - Acta-avtalet vållar protester i Europa 
SR.se - Röster om ACTA

onsdag 18 januari 2012

Global internet "Black Out" day!


Event though SOPA is temporarily crippled it is not yet dead, and PIPA (the lesser of two evils?) is still going strong. So the fight against internet censorship i all but over... it has just begun.

In fact today Wednesday January 18th will be a global internet "Black Out" day, basically an internet strike. This in protest againt SOPA and PIPA.

Wikipedia, Reddit, Mozilla, WordPress, BoingBoing, and many others will shut down their sites for different lengths of time (Wikipedia a full 24 hours) in protest today.

Even Google are doing their part and although they will not go dark today they will however be linking to anti-SOPA/PIPA information that will be seen by millions of users worldwide.

Even political parties are taking a stand....

Today the Swedish Pirate Party and It´s youth league, Young Pirates join in on the worldwide web strike.

"Today, Wednesday January 18th, a significant proportion of the Internet is on strike against the proposed U.S. censorship laws SOPA/PIPA. True adding a black screen or otherwise censoring their websites organizations, companies and individuals are taking part in this global “Black Out”.

Legislative packages SOPA/PIPA opens for the possibility that at any time and without a proper legal process shut down sites that are suspected of copyright infringement.

- Even today, the copyright industry is acting extremely aggressively and uses accusations of copyright infringement as a means to silence people and organizations, says Anna Troberg, leader of the Swedish Pirate Party. With the support of the SOPA/PIPA it would be an even greater threat to our right to freedom of expression, fundamental rule of law and democracy.

- It is extremely important to show how much of what we all take for granted in our every day life would be lost if SOPA/PIPA legislation goes through, says Troberg. Internet is not copyright industry's private youth center, which they can lock the door to when they feel like it. The Internet is a democratic tool that belongs to us all.

SOPA/PIPA and other similar legislation are a real threat to individuals' opportunities to gain a voice in public debate. The ability for individual users to enrich the internet’s waste ecosystem would suffer greatly as these laws in principle would prevent user-generated material, such as comments, twitter and other social media.

- We hope that the strike will cause the politicians to become aware of how great off impact this kind of repressive legislation may have on the society we have built on and around the internet, says Troberg. Today, anyone who has a blog or website can make a real difference for our common future. I hope that as many as possible take the chance."
To read the pressrelease in Swedish.

Our sister parties in Australia, New Zealand, Canada, the United Kingdom and Germany are also joining in on the protest against SOPA/PIPA!
Related:
Newsmill - Därför stänger vi ner Wikipedia
SvD Ledarblogg - SOPA möter hårt motstånd
Anne-Marie Eklund-Löwinder .SE - SOPA är död – PIPA lever?
Henrik Alexandersson - Onsdag: Strejk på internet
Full Mental Straightjacket - Tänk om Internet inte fanns?
Hultins tankegång - Far åt PIPA:n SOPA

Swedish media:
SvD | Metro | Aftonbladet

International media:
BBC | The Washington Post | CNN | TIME | Global Voices | The Guardian

fredag 13 januari 2012

(KD) "Juridiskt komplicerat."

Jepp, så låter det idag då Kristdemokraterna och de övriga borgerliga partierna avvaktar(?) med att ta bort kravet på sterilisering vid könskorrigering. (Dock har kravet på svenskt medborgarskap och att man skall vara ogift slopats i lagförslaget.)
SvD - "Kristdemokraterna framhåller att frågan är juridiskt komplicerad och behöver utredas vidare, ett resonemang som de övriga borgerliga partierna accepterar."
Really?
Och detta trots att det finns en en stor majoritet i riksdagen för slopandet av denna djupt integritetskränkande och ofattbara stycke lagstiftning? Well, trots att båda allianspartierna FP och C som liksom S, V och MP vill slopa lagen ter det sig vara så att allianspartierna gjort gemensam sak för att hjälpa KD. Varför? En möjlig anledning är att de vill, till varje pris, rädda regeringssamarbetet.
SVT - "Karin Lindell, den person som på Socialstyrelsens uppdrag utredde könsbytesoperationer, reagerar kraftigt på uppgiften att regeringen godtar alla delar av utredningen, men inte förslaget att slopa kravet på tvångssteriliseringar för dem som vill byta kön

-Det är väldigt anmärkningsvärt och förvånande. Det är ett omodernt synsätt. Det tillhör inte ett modernt samhälle att du tvångssteriliserar någon över huvud taget."

Oppositionen tycker att det hela är "sorgligt, skämmigt och gammeldags" medans regeringen, med herr Reinfeldt i spetsen, låter KD sätta agendan. Moderaterna tycker inte att frågan är så viktig, så varför inte hjälpa en allianskamrat som klänger sig kvar för glatta livet på sin ordförandepost medans hans parti (KD) är svindlande nära 4%-spärren i senaste opinionsmätningarna?

 

En cyniker skulle kunna tolka det som just det, att för Moderaterna är dessa röster viktigare för den egna regeringsmakten och alliansens sammanhållning än människors fundamentala rätt att behandlas med värdighet och själva få bestämma över sina egna kroppar.

...det är så kallt och uträknat att jag knappt finner ord för hur jag känner inför detta.

”Jag blir lite lätt upprörd när man jämför med tvångssteriliseringar från historien. Det är inte jämförbart, låt mig säga det. Här handlar det om att man har på frivillig väg valt att byta kön.” 

- Maria Larsson, viceordförande för (KD), och dessutom biträdande socialminister.

Jo förresten, det är avskyvärt och pinsamt!
Jag hoppas verkligen att övriga partier inser vad det är de håller på med, att det är människor av kött och blod det handlar om.
Så sätt stop för KD´s vridna och omänskliga "värderingar" och ta bort kravet på (tvångs)sterilisering vid könskorrigering, en gång för alla.


På tal om medmänsklighet, är det någon som minns denna?
Läs gärna också:

Media:

tisdag 10 januari 2012

Thou shalt have faith!


De flesta har nog redan läst eller hört att Det Missionerande Kopimistsamfundet registrerats hos kammarkollegiet som ett trossamfund.
Likaså har det knappast undgått någon att denna nyhet skapat en lavin av reaktioner, både positiva och mindre sådana, alla verkar ha en åsikt om saken helt enkelt.

Vad som däremot får mig att reagera är hur somliga rakt av avfärdar det hela som löjligt och absurt.
Och häri ligger problemet för mig...
Vem avgör vad som är en "legitim" tro eller ej? Vem ska kunna avfärda min högst personliga rätt att utöva denna tro? Vad är för den delen en andlig tro?

Jag vill påstå att all utövning av andlig natur, oavsett trosbekännelse är legitim för dem som utövar den.
För mig är kopimismen en naturlig utveckling av den värld vi lever i. Vi omges av information på en skala aldrig tidigare skådat. Allt vi gör till vardags är en serie av informationsspridning, remix och kopiering, litet som smått.

Är det då så konstigt att upphöja detta till andlighet? Nej, det ter sig helt naturligt faktiskt.
Människans andliga utveckling går inte ut på att fjärma sig från världen och vardagen utan på att kunna leva medvetet i den och ta den till sig. Så ja, för mig är kopimismen en del av den vardag jag faktiskt lever i... and i have faith.

"Knowledge is only one half. Faith is the other." ~Novalis


Delar med mig av ett par inlägg som förhoppningsvis ger en lite tydligare bild kring det hela med kopimism och tro.
Enjoy!

Isak Gerson och Gustav Nipe - Fildelning är meningen med livet
Det Missionerande Kopimistsamfundet - Därför registrerade vi ett trossamfund
Christian Engström - A Kopimist Creation Myth
Magnihasa - #Kopimi, samtiden och du
Gustav Nipe - Budskap om kopiering i radio
JP Anderson (Värmlandspiraten) - En andling handling att kopiera information
Niklas Dougherty / 倪阔乐 - Den heliga remixkultur
Anna Troberg - Andras ilska är ett ypperligt tillfälle att själv bygga förtroende


Michael Gajditza - "Därför stämmer vi staten om FRA-lagen"


Den 3 Januari lämnade Liberaldemokraternas ordförande, Michael Gajditza, in en 750 sidor tjock stämningsansökan mot staten vid Stockholms tingsrätt för brott mot Europakonventionens artiklar 8, 10 och 13.

Detta är ett tilltag som många FRA-kritiker ställer sig positiva till, mig själv inkluderat. Att få denna lag prövad i domstol är ett tydligt steg i att belysa dess absurditet och inte minst dess inskränkning av våra lagstadgade rättigheter som individer och medborgare.

I en artikel på SvD-Brännpunkt berättar Michael Gajditza; Därför stämmer vi staten om FRA-lagen.
"Enligt min uppfattning råder det ingen som helst tvekan om att FRA-lagen utgör en kränkning av mina medborgerliga rättigheter så som de garanterats mig i såväl Europakonventionen som i EU:s rättighetsstadga.

Som så många andra har jag dock levt i en vanmakt över detta faktum och inte vetat riktigt vad jag kan göra åt det. När man under hösten 2011 från regeringens sida visade att den överenskommelse som gjordes kring lagen i september 2008 och som sedan låg till grund för de, som man då trodde slutliga förändringarna av lagen som antogs 2009, inte kommer att följas så kände jag att måttet definitivt var rågat.

Ändamålsglidningen blev uppenbar och FRA-shopen öppnas på nytt i och med att både Säpo och Rikskriminalen nu skall få möjlighet att inrikta FRA:s spaningar. Att regeringen och även andra politiker inte är att lita på i den här frågan blev åter uppenbart och den fråga man måste ställa sig är, vad blir nästa steg?"

 Jag instämmer, it´s about fricking time! 


onsdag 4 januari 2012

Det Missionerande Kopimistsamfundet erkänns av svenska staten

 "Det Missionerande Kopimistsamfundet erkänns av svenska staten
Strax innan jul tog Kammarkollegiet beslut om att registrera Det Missionerande Kopimistsamfundet som ett religiöst samfund. Detta innebär att Sverige är det första landet i världen som erkänner kopimismen som en religion.

Det Missionerande Kopimistamfundet har försökt bli erkända av staten genom Kammarkollegiet i över ett år.

- Vi var tvungna att göra tre stycken ansökningar då Kammarkollegiet varit noggranna med formaliteter, säger idag en glad Gustav Nipe, styrelseordförande för samfundet. Jag tror att det kan bero på att det inom den offentliga förvaltningen nästlat sig in en stark upphovsrättsextremism, med en skev syn på kopiering, fortsätter Gustav.

Information är heligt för Det Missionerande Kopimistsamfundet, och kopiering är sakrament. Information har ett värde, både i sig själv och i sitt innehåll, och detta värde ökar genom kopiering. Därmed är kopiering centralt för allt i samfundet.
- Det är ett stort steg för kopimismen att vår tro har blivit erkänd av svenska staten. Förhoppningsvis innebär det att vi nu äntligen kan börja utöva vår tro utan hot om repressalier, säger Isak Gerson missionsföreståndare och högste andlige ledare för samfundet.

Det Missionerande Kopimistsamfundet är ett religiöst trossamfund som bildades 2010. Kopimistsamfundet formaliserar en gemenskap som idag är väl spritt i samhället. Den kopimistiska gemenskapen kräver inget medlemskap. Det räcker att man känner ett kall att tillbedja det heligaste av allt; information. För detta ändamål ges gudstjänster regelbundet inom samfundets ramar, där de troende delar information med varandra och även förädlar denna information."
 Kopiera och sprid.


Andra som bloggat:
Anna Troberg - När fan blir gammal blir han religiös
Rick Falkvinge - the Missionary Church of Kopimism is now an official religion in Sweden
Niklas Dougherty / 倪阔乐 - Evangelikal kopimism
Then Piratska Argus - A Few Thoughts on Kopimism as a Religion
Humanistbloggen - Äntligen en ny religion i Sverige
SvD Ledarblogg - Optimistiska kopimister
Magnihasa - Copy, remix, edit?
Johan Lundberg - Det Missionerande Kopimistsamfundet, ett naturligt steg i utvecklingen

I media:
Metro - Fildelningsreligion erkänns av staten
DN - Att kopiera digitalt nu erkänd religion
SvD - Kopimismen nyaste religionen
GP - Fildelning godkänd religion
Aftonbladet - Att fildela, En religion
TorrentFreak - File-Sharing Recognized as Official Religion in Sweden
BBC News - Sweden recognises new file-sharing religion Kopimism

söndag 1 januari 2012

Nu virvlar nya året fram...

 

Nu virvlar nya året fram
med knatter knall och glitterglam
kvällens väntan flöt ganska fort
att önska gott nytt gick som smort

Om ej nya året går vår väg
lyssna inåt blunda och säg
hoppet ger vår tanke vingar
som allt ofta glädje bringar...


Välkommen 2012!