onsdag 4 januari 2012

Det Missionerande Kopimistsamfundet erkänns av svenska staten

 "Det Missionerande Kopimistsamfundet erkänns av svenska staten
Strax innan jul tog Kammarkollegiet beslut om att registrera Det Missionerande Kopimistsamfundet som ett religiöst samfund. Detta innebär att Sverige är det första landet i världen som erkänner kopimismen som en religion.

Det Missionerande Kopimistamfundet har försökt bli erkända av staten genom Kammarkollegiet i över ett år.

- Vi var tvungna att göra tre stycken ansökningar då Kammarkollegiet varit noggranna med formaliteter, säger idag en glad Gustav Nipe, styrelseordförande för samfundet. Jag tror att det kan bero på att det inom den offentliga förvaltningen nästlat sig in en stark upphovsrättsextremism, med en skev syn på kopiering, fortsätter Gustav.

Information är heligt för Det Missionerande Kopimistsamfundet, och kopiering är sakrament. Information har ett värde, både i sig själv och i sitt innehåll, och detta värde ökar genom kopiering. Därmed är kopiering centralt för allt i samfundet.
- Det är ett stort steg för kopimismen att vår tro har blivit erkänd av svenska staten. Förhoppningsvis innebär det att vi nu äntligen kan börja utöva vår tro utan hot om repressalier, säger Isak Gerson missionsföreståndare och högste andlige ledare för samfundet.

Det Missionerande Kopimistsamfundet är ett religiöst trossamfund som bildades 2010. Kopimistsamfundet formaliserar en gemenskap som idag är väl spritt i samhället. Den kopimistiska gemenskapen kräver inget medlemskap. Det räcker att man känner ett kall att tillbedja det heligaste av allt; information. För detta ändamål ges gudstjänster regelbundet inom samfundets ramar, där de troende delar information med varandra och även förädlar denna information."
 Kopiera och sprid.


Andra som bloggat:
Anna Troberg - När fan blir gammal blir han religiös
Rick Falkvinge - the Missionary Church of Kopimism is now an official religion in Sweden
Niklas Dougherty / 倪阔乐 - Evangelikal kopimism
Then Piratska Argus - A Few Thoughts on Kopimism as a Religion
Humanistbloggen - Äntligen en ny religion i Sverige
SvD Ledarblogg - Optimistiska kopimister
Magnihasa - Copy, remix, edit?
Johan Lundberg - Det Missionerande Kopimistsamfundet, ett naturligt steg i utvecklingen

I media:
Metro - Fildelningsreligion erkänns av staten
DN - Att kopiera digitalt nu erkänd religion
SvD - Kopimismen nyaste religionen
GP - Fildelning godkänd religion
Aftonbladet - Att fildela, En religion
TorrentFreak - File-Sharing Recognized as Official Religion in Sweden
BBC News - Sweden recognises new file-sharing religion Kopimism

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar