måndag 21 februari 2011

Piratpartiet välkomnar it-ministerns arbete med en Digital Agenda för SverigePP presscenter:

"It-minister Anna-Karin Hatt säger i en intervju i DN att hon vill göra Sverige till ?världens mest framgångsrika digitala samhälle? genom en så kallad Digital Agenda för Sverige. Tanken är att agendan ska samordna olika insatser på it-området.

Piratpartiet tycker att det är utmärkt att it-ministern åter vill göra Sverige till den framstående it-nation vi var i början av 1990-talet, säger partiets partiledare, Anna Troberg. Sverige förlorade tyvärr ett stort försprång på området och det är hög tid att vi påbörjar ett övergripande arbete för att återfå det.

Kunskapsmässigt är förutsättningarna goda för det arbete som it-ministern nu föresatt sig. Svenskarna har en hög allmän kunskap om it och som nation har Sverige hög specialkompetens inom området. Sverige har även utmärkt sig positivt som ett av förgrundsländerna vad det gäller aktiv och kreativ nätaktivism.

– Sverige har också en bred bas av nätaktivister med djupa kunskaper om hur vi på bästa sätt kan tillgodogöra oss all den it-kunskap, det entreprenörskap och den innovationslust som finns runt om i landet, fortsätter Troberg. Nätaktivisterna är en viktig kunskapskälla, som jag hoppas att it-ministern kommer att ösa ur i sitt arbete.

Det är samtidigt viktigt att påpeka att it-ministern har en svår uppgift framför sig, då Sverige har flera lagar och lagförslag som mycket konkret försvårar arbetet att åter göra landet till en ledande it-nation. It-industrin har varit mycket tydlig med att man kommer att undvika att etablera sig i Sverige så länge FRA-lagen finns kvar. Om datalagringsdirektivet införs kommer det säkerligen att spä på den effekten.

– Piratpartiet kommer att göra sitt yttersta för att hjälpa it-ministern att utforma en långsiktig och fruktbar digital agenda för Sverige. Ett av de största och viktigaste stegen är att arbeta för att FRA-lagen rivs upp och att stoppa datalagringsdirektivet. Det är åtgärder som inte bara skulle skapa många nya arbetstillfällen inom it-industrin, utan dessutom bidra till att skapa ett friare samhälle för oss alla, avslutar Troberg."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar