söndag 1 maj 2011

Styrelsevalet


Det är då dags att rösta på era kandidater till styrelsen och dess sammankallande. Det har sedan en tid förts diskussioner om nuvarande styrelses brist på närvaro och således beslutsmässighet.
Jag skulle här vilja dela med mig lite av mina tankar om hur jag önskar att vår styrelse ser ut framöver.

Vad jag först och främst kommer att tänka på är att vi, nu mer än någonsin, är i behov av en styrelse som inger förtroende bland medlemmarna. En styrelse med en blandning av individer med olika erfarenhet, personlighet och styrkor.
Jag skulle vilja se en styrelse som står helt fri från partiledningen för det är styrelsen som anger riktlinjerna och delegerar arbete till ledningen och då är det helt enkelt inte acceptabelt att någon sitter på dubbla stolar i båda ledning och styrelse.
Nu ter sig detta problem vara på väg i rätt riktning, och det är jättebra.
Denna separation kommer att borga för en mer förtoendeingivande styrelse med ett arbetsmässigt sunt klimat. Och det behöver vi just nu.

Vi har också nog med kompetenta kandidater som kan röstas in i denna nya styrelse, det är det ingen fråga om. Det är också dags att använda oss av dessa förmågor.

Vad man måste fråga sig är: Kommer denna kandidat att leverera? Kommer han eller hon att ta sitt uppdrag på allvar och göra den arbetsinsats som krävs?
Ja, det är upp till er att avgöra.

Vi kandidater kan bara visa genom våra svar vilka vi är, stå för våra åsikter och visa att vi är lämpliga att representera medlemmarna. Nu är det upp till er medlemmar att avgöra vilka som är bäst lämpade. Min förhoppning är dock att vi strävar efter att rösta in representanter som inger förtroende, är självständiga men som också fungerar tillsammans i grupp.

Så ta er tid, granska era kandidater ordentligt och gör sedan ert val med både hjärta och hjärna.
Det är NI medlemmar som beslutar om hur er styrelse ska se ut framöver och vilken riktning partiet skall röra sig i.

Good luck and god speed.

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar