lördag 14 maj 2011

Utnyttja er röst, en gång till...


Där ser man, vi finner oss nu i tredje voteringsomgången för fyllnadsvalets sista plats i partistyrelsen. Detta då både jag och Willenfort legat otroligt jämt i antalet röster men inte fått tillräckligt många att någon av oss nått de stadgeenliga 50% som krävs.

Denna sista voteringsrunda pågår till imorgon Söndag kl 17.30. Skulle ingen av oss nå 50% av rösterna denna gång så lämnas styrelseplatsen vakant.

Detta tycker jag är jäkligt synd då vi redan kommer att dras med flera vakanser i styrelsen efter vårmötet.
Att vi har så många fyllda stolar som möjligt med engagerade och kompetenta ledamöter är ju till allas fördel, inte minst styrelsens beslutsmässighet.

De ledamöter som hittills valts in; Rick, Sammy, Mattias, Torbjörn, Henrik, Emil och Marit tillsammans med övriga redan sittande ledamöter i styrelsen har, som sagt, mitt fulla förtroende och respekt.
Jag har under åren haft någon form av kontakt med samtliga och kan således konstatera min beundran för ert engagemang och uthållighet. Att ni har olika fokus och åsikter är, i mitt tycke, en bra sak eftersom det arbete som måste utföras framöver främjas av att tackla frågorna med så många olika ideér, synsätt och utgångspunkter som möjligt.
Vi vill ju alla samma sak när allt kommer kring. Det är bara frågan om att genom samarbete komma fram till hur vi når dessa mål på en gemensam grund som inkluderar så många som möjligt, och det är just detta som lockar mest i styrelsen. Att få vara med i dessa debatter, inkludera medlemmarna och ta fram vägarna och formerna till valseger 2014.

Men, något som länge plågat alla delar av partiet, dvs medlemskår, aktivister och funktionärer är vår tendens till att gräva ner oss i småsaker, regelrätt grälsjuka och ordvrängeri i enda syfte att fylla på en redan infekterad diskussion med ytterligare negativitet.
Detta är ett problem som måste lösas och det gör vi enbart gemensamt. Så min insats till förbättring kommer att vara att jag inte på något sätt kommer att acceptera sådant här beteende i styrelsen skulle jag röstas in.
Osakliga gräl, personangrepp, skyttegravsmentalitet... you name it! har ingen plats i en partistyrelse som skall påstå sig vara seriös, föregå med gott exempel, ingjuta förtroende och allra viktigast kunna samarbeta med varandra.

Därför kommer jag som ledamot INTE att tåla sådant här beteende från någon i styrelsen. Vi ska kunna föra sakliga debatter, diskutera, kunna vara oense men ändå visa respekt, lära av varann och komma fram till bra lösningar utan att för den sakens skull ta saker personligt. Jag är beredd att arbeta utifrån dessa grunder, men den som inte kan det har ingen plats i styrelsen. Det är min ärliga åsikt.

Med det sagt så vill jag, förutom vad jag redan skrivit i min kandidattråd, lyfta fram ytterligare ett par ämnen som ligger mig varmt om hjärtat och som jag kommer att arbeta för i styrelsen.
I September 2010 skrevs ett inlägg med rubriken 8 teser för framtiden, ett stycke text som flera framstående pirater står bakom, mig inkluderat. Dessa teser är absolut bra utgångspunkter i ämnen som borgar för att bättre profilera oss, föra vår politik och nå ut med sagda politik. Dessa punkter är ideér som jag hoppas att vi tillsammans ska kunna föra diskussioner kring, vidarutveckla och implementera.
De punkter jag främst vill arbeta för är:

100/allt: Om fyra år behöver vi ställa upp i hundra kommuner och samtliga landsting. Det är där vi som parti lägger grunden för vårt arbete. Detta mål bör vara lika prioriterat som riksdagsvalet.

Bredd och fokus: Inför Principprogram 4.0 bör en programkommission tillsättas för att ta fram ett första utkast för diskussion. Denna bör ha som mål att avgränsa oss mot det som inte är vårt fokus och utveckla resten. Idag är det inte längre klart var gränserna för partiet går. Våra valmanifest, vårt nuvarande principprogram och våra diskussioner under de föregående fyra åren bör ligga som grund för arbetet.

Lokal organisering: Det behövs en fungerande lokal organisering inom partiet. Denna behöver bygga på medlemsinflytande och strukturerade arbetsformer. Oavsett om det blir en lösning med ”lokala råd” inom organisationen, eller en med föreningar, bör den vara på plats snarast möjligt.


Och som jag redan sagt tidigare, oavsett hur ni röstar så är jag stolt över att kalla mig engagerad pirat och kommer fortsätta arbeta för partiet som en sådan.
Lämna inte styrelsen halvfärdig... utnyttja er röst!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar