onsdag 22 februari 2012

EU-domstolen granskar ACTA


Det står nu klart efter de massiva protester som ägt rum att beslutet kring ACTA skjuts upp och att EU-domstolen kommer att granska om avtalet bryter mot EU:s grundläggande värderingar eller ej.

Kort sagt så ska domstolen, på uppmaning av EU-kommissionen dessutom, ta reda på om avtalet verkligen är förenligt med EU:s regler och lagar om yttrandefrihet och personlig integritet.
Vi får väl vänta och se...

Men, detta sätter inte stop för fortsatta protester från allmänheten, de genomförs som planerat.

Läs förresten Beelzebjörns inlägg om vad kommissionen anser om demokratiskt riktiga protester...


DN:
"Protestvågen mot Acta-avtalet om piratkopiering får nu EU att backa. EU-kommissionen beslutade på onsdagen att skjuta upp det slutgiltiga beslutet och först begära ett ställningstagande från EU-domstolen om avtalet bryter mot yttrandefriheten och dataskyddet.

Avtalet har godkänts enhälligt av samtliga medlemsländers regeringar i EU:s ministerråd och har även fått majoritetsstöd i EU-parlamentet. Men efter protesterna har flera regeringar börjat tveka om avtalet ska ratificeras, och det har nu fått kommissionen att söka stöd från domstolen." 

 SVT Rapport:
"EU-kommissionen beslöt på onsdagen att det omstridda Acta-avtalet, som ska skydda upphovsrättsskyddat material, ska granskas av EU:s domstol.

Oro för att Acta ska begränsa friheten på nätet med förevändningen att piratkopiering ska hindras har orsakat kraftiga protester från internetanvändare.

Flera länder tveksamma EU-kommissionen ber EU:s domstol om "en juridisk bedömning för att klarlägga att Acta-avtalet och dess tillämpning till fullo är förenlig med yttrandefriheten och friheten på internet". 
Tyskland och flera EU-länder i framför allt östra Europa har hotat med att inte godkänna avtalet."

 Piratpartiet:
"EU-kommissionen beslutade idag att fråga EU-domstolen om ACTA-avtalets förenlighet med unionens regler om yttrandefrihet och dataskydd. Beslutet kommer efter omfattande protester i många medlemsstater mot ratifikationsprocessen.

- En rättslig prövning är naturligtvis på sin plats. Men dagens beslut är ändå märkligt, både vad gäller tidpunkt och form. Ett domstolsutlåtande är begränsat till att beakta unionens så kallade primära lagstiftning, grundlagarna. ACTA handlar om mycket mer än så, säger Piratpartiets ledamot i Europaparlamentet, Amelia Andersdotter.

- Det viktigaste kommer nu att bli exakt vilka frågor kommissionen ställer till domstolen, säger Andersdotter. Kommer man att ställa relevanta frågor, om avtalets effekter på hur unionens nuvarande och framtida lagar skall tolkas med avtalet i beaktan, eller är det här bara ett sätt för kommissionen att slippa nederlag efter en politisk debatt om informationssamhällets framtid – som engagerat europeiska medborgare över alla gränser?

- ACTA-processen har präglats av hemlighetsmakeri och av en önskan av att hålla avtalet undan allmän debatt, säger Anna Troberg, partiledare för Piratpartiet. Nu när den allmänna debtten ändå hunnit ikapp makthavarna väljer man åter att lyfta bort processen ur allmänhetens ljus.

- Så väl kommissionen som Sveriges EU-Kommissionär Cecilia Malmström och den svenska regeringen måste nu ta ansvar för att rätt frågor, rätt ställda sänds till EU-domstolen. Detta får inte bli ännu ett i raden av makthavarnas svek mot den unga politiskt engagerade nätgenerationen."

WebProNews - ACTA Referred To European Court of Justice 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar